Ιατρικός Εξοπλισμός Τηλεϊατρικής

category-medical-devicesΙατρικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας, στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Οι επιτυχείς εφαρμογές κλινικής τηλεϊατρικής βασίζονται σε μεγάλο ποσοσστό στην σαφήνεια των ιατρικών εικόνων και τη σωστή συλλογή ιατρικών δεδομένων κατα τη διάρκεια αντιμετώπισης ενός περιστατικού. Γι' αυτό το σκοπό η AMD Global Telemedicine έχει έχει αναπτύξει καινοτόμο ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές που μεταδίδουν ιατρικές εικόνες ανώτηερης ποιότητας και ακριβή ιατρικά δεδομένα, υπο οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο ιατρικός εξοπλισμός της AMD Global Telemedicine αναπτύχθηκε βασισμένος σε ιατρικά πρότυπα ακολουθώντας την προσέγγιση "open systems". Αυτό σημαίνει ότι ο ιατρικός εξοπλισμός της AMD δύναται να ενσωματωθεί πλήρως σε όλα τα προϊόντα λογισμικού AMD καθώς σε άλλες συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
Ο εξειδικευμένος Ιατρικός Εξοπλισμός μας περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορίες Προϊόντων

:

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

AMD Global Telemedicine

 
    

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2008, το πρότυπο EN ISO 13485:2003 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2008 No: 0108127TUV
En ISO 13485:2003 No: 0127012

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 8050660

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.