Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Η εκπαίδευση αποτελεί για την TMA, μία εκ των κυριοτέρων προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς, βασικός άξονας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι ότι η γνώση και η ειδίκευση αποτελούν το υπόβαθρο για την αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη χρήση των προϊόντων της. Η εκπαίδευση στη TMA διεξάγεται τόσο μέσω σεμιναρίων με δια-επιχειρησιακό χαρακτήρα, όσο και μέσω ενδο-επιχειρησιακών διαδικασιών.
Λογισμικό Συστήματος
Η οργάνωση και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης και προσαρμογή του στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και στο επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευομένων
 • Υλοποίηση του προγράμματος με λειτουργικό χρονοδιάγραμμα
 • Αξιολόγηση και έλεγχος των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Υποβολή ενημερωτικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης:

 • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
 • Παροχή υπηρεσιών E-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση)
 • Ανάπτυξη multimedia λογισμικού – εκπαιδευτικών μαθημάτων και παρουσιάσεων
 • Εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα υγείας, πληροφορικής υγείας, διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και γενικότερα θέματα συναφή με τους σκοπούς της εταιρείας

Η TMA πλαισιώνει τα έργα που αναλαμβάνει με τις ανάλογες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι στόχοι της συνεργαζόμενης επιχείρησης θα εκπληρωθούν, ενώ οι διαδικασίες της, θα εξακολουθήσουν να τηρούνται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση στις εφαρμογές που έχει αναπτύξει η TMA, γίνεται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους υποστήριξης.

Διαβάστηκε 11866 φορές

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 
     

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Νέα

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την Qcert SAFE σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2015, το πρότυπο EN ISO 13485:2016 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2015 No: 220121-1qcert

En ISO 13485:2016 No: TC-75378

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 3206 C06 20 12 01

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.