Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η υποστήριξη και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών είναι εξίσου σημαντική διαδικασία, όσο και η υλοποίηση τους. Η TMA παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων της. Επιπρόσθετα, η TMA είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της εκτεταμένη τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων, με σκοπό την άρτια διοργάνωση τους.
Κατά την διάρκεια Υλοποίησης ενός Έργου και της πιλοτικής ή δοκιμαστικής λειτουργίας του, η TMA παρέχει, με δική της ευθύνη, υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Τεχνικές Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Υλοποίησης
 • Παρακολούθηση Λειτουργίας του συστήματος
 • Ρυθμίσεις - Βελτιώσεις
 • Έλεγχο - Αξιοποίηση, Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Εφαρμογών
 • Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος
 • Έγκαιρη παροχή τεχνικών πληροφοριών
 • Παροχή συμβουλών
 • Τροποποίηση των εφαρμογών βάσει της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.

'Άλλες απαιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση του έργου.
Οι υπηρεσίες των συμβολαίων συντήρησης υποστηρίζονται και εκτελούνται, είτε από έμπειρο τεχνικό προσωπικό της TMA και των συνεργατών της, είτε από τον εκάστοτε κατασκευαστικό οίκο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η διαθεσιμότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.
Η TMA παρέχει, διαρκώς, πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της με το δικό της εξειδικευμένο προσωπικό και σε συνεχή συνεργασία με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό των αντιπροσωπειών της. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργούν:

 • Κέντρο τηλε-εξυπηρέτησης πελατών (help desk)
 • Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Τμήματα Μηχανικών Υποστήριξης
 • Κέντρο επισκευής και ανταλλακτικών

Η συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων, παρέχεται στους πελάτες της TMA, στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης το οποίο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους πελάτες της TMA, ευελιξία κατά τη διαμόρφωση του συμβόλαιο συντήρησης, που θεωρούν ιδανικό για την επιχείρησή τους. Έτσι, μπορούν να επιλέξουν συμβόλαια συντήρησης με ή χωρίς ανταλλακτικά, μεταβλητούς χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλάβης, διευρυμένο ωράριο υποστήριξης που φτάνει και σε 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα και προληπτική συντήρηση.
Μέσω του εκτεταμένου Δικτύου Ποιοτικής Υποστήριξης της, η TMA έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της το ίδιο SLA (Service Level Agreement), σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το SLA ή Συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών, είναι μια μορφή σύμβασης -που συνοδεύει την κύρια σύμβαση-, η οποία αφενός, περιγράφει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται και αφετέρου, καθορίζει την ποιότητα τους βάσει άμεσα μετρήσιμων και από κοινού προσυμφωνηθέντων κριτηρίων/ δεικτών.

Διαβάστηκε 9597 φορές

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

 
     

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Νέα

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την Qcert SAFE σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2015, το πρότυπο EN ISO 13485:2016 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2015 No: 220121-1qcert

En ISO 13485:2016 No: TC-75378

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 3206 C06 20 12 01

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.