Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συμπαρασύρει σε αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Υγείας. Η ανάπτυξη λογισμικού έχει καταστεί αρκετά περίπλοκη διαδικασία, με αποτέλεσμα η υιοθεσία μιας σταθερής και λογικής μεθοδολογίας να είναι αναγκαία, προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης. Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας, ορίζεται ένας Κύκλος Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του οποίου εκτελούνται μεθοδικά και με καθορισμένη λογική σειρά, οι ενέργειες ανάπτυξης του λογισμικού.
Ο κύκλος αυτός, εκτός από το τελικό προϊόν, παράγει μια σειρά από έγγραφα τα οποία περιγράφουν αναλυτικά την εργασία η οποία απαιτείται να εκτελεστεί, καθώς και τα λογικά βήματα και τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης εργασίας. Στον κύκλο ανάπτυξης ορίζεται μια αυστηρή ονοματολογία η οποία τηρείται από όλους.
Ο κύκλος ανάπτυξης αποτελείται από επτά στάδια:
Στάδιο 1: Ανάλυση Απαιτήσεων
Στάδιο 2: Σχεδιασμός Λογισμικού
Στάδιο 3: Ανάπτυξης Λογισμικού
Στάδιο 4: Γενικής Δοκιμής του Συστήματος (Beta Testing)
Στάδιο 5: Αποδοχής του Προϊόντος
Στάδιο 6: Μετάβασης στο Νέο Προϊόν (Go Live Support)
Στάδιο 7: Λειτουργίας και Υποστήριξης του Λογισμικού
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, είναι πιθανό να προκύψουν θέματα αναθεωρήσεων και αλλαγών, όσον αφορά τόσο στις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη, όσο και στο σχεδιασμό του λογισμικού. Είναι πιθανόν να γίνουν αλλαγές ακόμα και κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τηρείται μια αυστηρή διαδικασία επίβλεψης και έγκρισης των τροποποιήσεων.
Επίσης η ΤΜΑ παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής σε κάθε νέο έργο λογισμικού του μοντέλου SaaS (Software as a Service - Λογισμικό ως Υπηρεσία), με Open Source («ανοικτού κώδικα») εργαλεία ανάπτυξης.
Ο όρος SaaS χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με το οποίο το λογισμικό διατίθεται σε πελάτες προς χρήση ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Internet. Με βάση το μοντέλο αυτό και σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης λογισμικού ο πελάτης δεν αγοράζει άδειες χρήσης (user licenses) αλλά αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού στο πλαίσιο συνδρομής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαβάστηκε 5206 φορές

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

 
     

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Νέα

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2008, το πρότυπο EN ISO 13485:2003 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2008 No: 0108127TUV
En ISO 13485:2003 No: 0127012

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 8050660

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.