Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η TMA, αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της διαδικασίας Διαχείρισης Έργων (Project Management), στον επιτυχημένο σχεδιασμό και εκτέλεση σύνθετων έργων Πληροφορικής.
Κάθε έργο είναι πάντοτε μια μοναδική μεν, αλλά συνεχής προσπάθεια. Η φύση, οι συνθήκες εκτέλεσης και τα αποτελέσματα ενός έργου, είναι πάντοτε διαφοροποιημένα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, από όλα τα αντίστοιχα έργα που έχουν έως τότε υλοποιηθεί.
Η TMA, πραγματοποιεί τη Διαχείριση Έργων έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Η Διαχείριση Έργων θα μπορούσε να οριστεί ως η τέχνη της διεύθυνσης και του συντονισμού, ανθρώπινων και υλικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι σε: σκοπό, κόστος, χρόνο, ποιότητα και ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Το μοντέλο Διαχείρισης Έργου το οποίο εφαρμόζεται από την εταιρία στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας αντιμετωπίζει θέματα όπως:

 • Σύνθεση και Ολοκλήρωση: Ανάπτυξη του Σχεδίου του Έργου, Εκτέλεση του Σχεδίου του Έργου, Συνολικός Έλεγχος Αλλαγών
 • Στόχοι του Έργου: Έναρξη, Σχεδιασμός Στόχων, Προσδιορισμός Στόχων, Επιβεβαίωση Στόχων, Έλεγχος Μεταβολής Στόχων, Ανάπτυξη του Σχεδίου του Έργου
 • Διαχείριση Χρόνου: Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων, Αλληλουχία Δραστηριοτήτων, Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών, Έλεγχος του Δικτύου
 • Διαχείριση Ποιότητας: Ποιοτικός Σχεδιασμός, Διασφάλιση Ποιότητας, Ποιοτικός Έλεγχος
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Σχεδιασμός Οργάνωσης, Στελέχωση, Ανάπτυξη της ομάδας του Έργου
 • Αναφορές και Επικοινωνία: Σχεδιασμός επικοινωνίας, Διανομή των Πληροφοριών, Εκθέσεις απόδοσης, Διοικητικό Κλείσιμο
 • Διαχείριση Κινδύνου (Risk analysis): Εντοπισμός Κινδύνου (ρίσκου), Ποσοτικοποίηση Κινδύνων, Ανάπτυξη Σχεδίων Αντιμετώπισης Κινδύνων, Έλεγχος Σχεδίων Αντιμετώπισης Κινδύνων (ρίσκου).
Διαβάστηκε 9383 φορές

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

 
     

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Νέα

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την Qcert SAFE σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2015, το πρότυπο EN ISO 13485:2016 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2015 No: 220121-1qcert

En ISO 13485:2016 No: TC-75378

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 3206 C06 20 12 01

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.