Υπηρεσίες

Οι πολυδιάστατες, σύνθετες και συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητες, δημιουργούν σήμερα νέες απαιτήσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών.
Η συνεργασίες της TMA με εταιρίες που είναι ηγήτορες (Market Leaders) στον χώρο της Πληροφορικής Υγείας σε Ελλάδα και εξωτερικό, της επιτρέπουν, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, ξεκινώντας από την Ανάλυση Απαιτήσεων και καταλήγοντας στην Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος
Οι άνθρωποι της TMA, δίνουν δυναμικά το παρόν απαντώντας στις νέες απαιτήσεις, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο της πληροφορικής υγείας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε όλη την κλίμακα μιας καθετοποιημένης αγοράς και απευθύνονται από τον πιο αποκεντρωμένο χρήστη έως και τον πλέον επιτελικό και συγκεντρωτικό οργανισμό.

 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
 • Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Εκπαίδευση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Διαχείριση έργου
 • Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Η TMA και οι συνεργάτες της εστιάζουν πάντα στον Επαγγελματία Υγείας και τις ανάγκες του, είτε πρόκειται για το προσωπικό του ιατρείο, είτε προκύπτουν ενταγμένες σε έναν ευρύτερο φορέα υγείας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού, αποτελεσματικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, ικανού να προάγει την εργασία, και συνεπακόλουθα την υγεία.
Η TelematicMedicalApplications δύναται να κατασκευάσει Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Τηλεϊατρικής (CustomizedTeleHealthSolutions) στην οποία ενσωματώνονται όλα τα προϊόντα της, ανάλογα με τις ανάγκες σας
Διαθέτουμε εμπειρία 13 χρόνων (από το 1999) στους συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς η οποία προήλθε από τη συμμετοχή μας σε διάφορα Ερευνητικά & Επιχειρησιακά Έργα. Η Διαρκής μας ενημέρωση επί των εξελίξεων και των τάσεων της Διεθνούς αγοράς, είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας με σκοπό την παροχή σε εσάς των καλύτερων και πιο πρόσφατων ολοκληρωμένων λύσεων.

Η TMA παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου, συνδυάζοντας Συστήματα Πληροφορικής Υγείας και Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα οποία βρίσκονται…
Η TMA παρέχει στους πελάτες της τις εξής μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (Consulting Services): Εκπόνηση μελετών οργάνωσης, μηχανοργάνωσης,…
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συμπαρασύρει σε αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Υγείας. Η…
Η εκπαίδευση αποτελεί για την TMA, μία εκ των κυριοτέρων προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς, βασικός άξονας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι…
Η υποστήριξη και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών είναι εξίσου σημαντική διαδικασία, όσο και η υλοποίηση τους. Η…
Η TMA, αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της διαδικασίας Διαχείρισης Έργων (Project Management), στον επιτυχημένο σχεδιασμό και εκτέλεση σύνθετων έργων Πληροφορικής.Κάθε…
Η Telematic Medical Applications παρέχει υπηρεσίες τηλεκαρδιογραφημάτων με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων καρδιολόγων του δικτύου της ή τον ήδη θεράποντα…

Αντιπροσωπείες

 
     

 
     

ifa logo

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Υπηρεσίες

Image #1. It can support html.
     

Γρήγορο Μενού

Αρχικη

Υπηρεσίες

Τηλεϊατρική

P.A.C.S.

Eye E.M.R.

Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Επικοινωνια

Τελευταία Νέα

Τελευταία Προϊόντα

Ενημέρωση

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, τα νέα μας και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Πιστοποίηση ISO

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (προϊόντα και υπηρεσίες). Πιστοποιήθηκε από την Qcert SAFE σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2015, το πρότυπο EN ISO 13485:2016 και βρέθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 περί τήρησης συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

En ISO 9001:2015 No: 220121-1qcert

En ISO 13485:2016 No: TC-75378

Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 3206 C06 20 12 01

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.