Εκτύπωση αυτής της σελίδας

JiveX Medical Archive

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Banner Newsletter MedicalArchive 01

To JiveX Medical Archive παρέχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα ιατρικά δεδομένα, ανά πάσα στιγμή, παντού.


Μια πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών


Όλα τα σχετικά ιατρικά δεδομένα, γίνονται προσβάσιμα από περισσότερους του ενός θεράποντες ιατρούς, οπουδήποτε. Αυτό προσφέρει η νέα λύση της VISUS. Το JiveX Medical Archive ενοποιεί όλες τις ιατρικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον ασθενή και τις καθιστά διαθέσιμες σε όλους του διαπιστευμένους χρήστες και με μορφή πολυμέσων, κάνοντας χρήση ενός και μοναδικού λογισμικού επισκόπησης, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή της πλατφόρμας στην οποία είναι εγκατεστημένο.


Περιλαμβάνει ιατρικές πληροφορίες από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και ειδικότητες.medical-archive

Η νέα πλατφόρμα εξαλείφει οποιαδήποτε ζητήματα προέκυπταν από την ενσωμάτωση των πολυμεσικών δεδομένων, χάρη στην αποδεδειγμένη αξιοπιστία ενσωμάτωσης εικόνων του προτύπου PACS II. Ο ιατρικός φάκελος ασθενούς είναι σχεδιασμένος ώστε να εξυπηρετεί, τόσο ιατρικές πληροφορίες που ακολουθούν το πρωτόκολλο DICOM, όσο και δεδομένα μη DICOM από ιατρικά περιφερειακά όπως X-ray, CT, MRI, συστήματα υπερήχων, ECG, ενδοσκόπια, αναφορές και βίντεο χειρουργικών επεμβάσεων κλπ. Επίσης μπορούν να εισαχθούν δεδομένα ΩΡΛ γνωματεύσεων και φωτογραφίες. Για παράδειγμά υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής αποτελεσμάτων εξετάσεων από εξετάσεις ακρόασης, EEG, πνευμονικής λειτουργίας, πυρηνικής ιατρικής και ραδιολογίας, οδοντικές εικόνες και γνωματεύσεις νοσοκομείων που περιλαμβάνουν αναφορές από συστήματα τρίτου κατα-σκευαστή και συστήματα HIS. Έγγραφα από νοσοκομειακό προσωπικό ή ψηφιοποιημένα έγγραφα που έχει ο ασθενής, μπορούν επίσης να εισαχθούν στην πλατφόρμα. Η λύση του JiveX Medical Archive παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των πληροφοριών με γνώμονα την ευχρηστία. Για παράδειγμα οι εκθέσεις – γνωματεύσεις συνοδεύουν τις ιατρικές εικόνες, οι αναφορές των χειρουργικών επεμβάσεων συνοδεύουν το βίντεο της επέμβασης, η καρδιολογική διάγνωση συνοδεύει την κυματομορφή του ECG.


Τα πρότυπα διασφαλίζουν την επένδυσή σας στο μέλλον.
Το JiveX Medical Archive έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί σε μια ήδη υπάρχουσα δομή μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων, ως αυτόνομο σύστημα και ανεξάρτητα από το σύστημα HIS. Με αυτό τον τρόπο τα ιατρικά δεδομένα διαχειρίζονται και αρχειοθετούνται από ένα αυτόνομο σύστημα, ακολουθώντας όσα προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτή η πρακτική παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία εφ’ όσον τα δεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν με μεγαλύτερη ευκολία. Η ανεξαρτησία από τους κατασκευαστές παρέχεται χάρη στην, βασισμένη στα πρότυπα DICOM και HL7 του Οργανισμού IHE, υλοποίηση του λογισμικού.
Το λογισμικό JiveX PDF Print Gateway επιτρέπει την ενσωμάτωση ιατρικών πληροφοριών από περιφερειακά που παράγουν μόνο εκτυπωμένη μορφή αποτελεσμάτων. Έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τα δεδομένα σε μορφή DICOM και να τα αρχειοθετήσει στην πλατφόρμα ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει δεδομένα που τυχόν λείπουν.

Την ίδια λογική ακολουθεί το λογισμικό JiveX File Import Gateway. Πολύ συχνά εκτυπωμένες αναφορές ψηφιοποιούνται και παρέχονται σε αφαιρούμενους δίσκους. Το λογισμικό JiveX File Import Gateway μετατρέπει αυτά τα δεδομένα σε μορφή DICOM και τα εισάγει αυτόματα προς αρχειοθέτηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μιας λίστας εργασιών DICOM, είτε δίνοντας ένα μοναδικό όνομα στα αρχεία εκ των προτέρων.


Η αυτοματοποίηση εξοικονομεί χρόνο.
Η ενσωμάτωση του JiveX στο σύστημα HIS του νοσοκομείου που επιτρέπει σε πολλές εργασίες ρουτίνας να αυτοματοποιηθούν , έχει ως αποτέλεσμα την άριστη συνεκτικότητα των δεδομένων που αρχειοθετούνται στο σύστημα. Για παράδειγμα το σύστημα HIS χρησιμοποιεί ένα HL7 MDM μήνυμα ώστε να ενημερώσει ότι οι διαγνωστικές / χειρουργικές / ιατρικές αναφορές έχουν εκδοθεί, ενώ ταυτόχρονα εξάγονται στο σύστημα του JiveX Medical Archive. Σε απάντηση το σύστημα JiveX Medical Archive, θα επιστρέψει μήνυμα στο HIS για την επιτυχή λήψη των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα των δεδομένων μεταξύ των δύο συστημάτων.
Η προσαρμογή στο πρότυπο IHE XDS (Cross Enterprise Document Sharing) επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα από σημεία πέρα από τα στενά όρια του νοσοκομείου. Βασισμένο στα πρότυπα του IHE, το ιατρικό αρχείο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως αποθήκη και πηγή ιατρικών δεδομένων.

Η αρχειοθέτηση γίνεται πλέον εύκολη και ευέλικτη.
Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού JiveX Medical Archive το καθιστούν ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις ανάγκες κάθε νοσοκομείου ή ιατρικού κέ-ντρου. Οι επιλογές αποθήκευσης ποικίλουν με λύσεις για online αποθήκευση σε κεντρικοποιημένη εγκατάσταση μέσω συστήματος SAN (Storage Area Network), συστήματα βασισμένα σε σκληρούς δίσκους μέσα στο δίκτυο του νοσοκομείου, όπως NAS (Network Attached Storage) και συστήματα που περιλαμβάνονται στον ίδιο τον εξυπηρετητή όπως RAID και DAS. Η μακροχρόνια αρχειοθέτηση δεδομένων περιλαμβάνει δίσκους DVD, Blu-Ray και μαγνητικές ταινίες. Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαμεταγωγής και αποθήκευσης των δεδομένων, η διαφάνεια εξασφαλίζεται από ηλεκτρονικά μηνύ-ματα ενημέρωσης της τρέχουσας κατάστασης και λίστας εργασιών από το πρωτέυων σύστημα.
Το σύνολο της ιατρικής πληροφορίας διασυνδεδεμένο και πάντοτε προσβάσιμο. Αυτή είναι η υπόσχεσή για την ψηφιακή εποχή που τώρα γίνεται πράξη με την πλατφόρμα JiveX Medical Archive.

 

Πως το JiveX Medical Archive μπορεί να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας:

  • Ενσωματωμένη λύση για όλα τα τμήματα της ια-τρικής επιστήμης
  • Όλα τα ιατρικά δεδομένα, αρχεία, εικόνες, βίντεο και βιοσήματα, προσβάσιμα από παντού κάνο-ντας χρήση ενός και μοναδικού λογισμικού επισκόπησης.
  • Αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων από το πρω-τεύων σύστημα HIS/RIS και άλλα συστήματα πληροφοριών τρίτων κατασκευαστών.
  • Σύστημα αρχειοθέτησης προστατευμένο από εξω-γενείς παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τα ιατρικά δεδομένα σε ένα σύστημα ανεξάρτητο από τρίτους κατασκευαστές και συμβατό με όλα τα συστήματα προτυποποίησης του Οργανισμού IHE.
  • Δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα άλλων νοσοκομείων – οργανισμών για ανταλλαγή πλη-ροφοριών. (DICOM, IHE, XDS)
Διαβάστηκε 11067 φορές